Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
-3 °C
Weather details

Odwiedziny

Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca Jezusa (Congregatio Sororum Divini Cordis Jesu – CDC) było wynikiem założonej przez Gabrielę Klause (1870-1942) w 1905r. "Sodalicji Bożego Serca Jezusa"(na zdjęciu pierwsza z prawej na dole). Sodalicja ta dała początek Caritasu dla miasta Wrocławia.
Sodalicja i powstałe z niej Zgromadzenie "wyrosło na kanwie jej wielkiej gorliwości o los biednych, chorych, cierpiących, dzieci i nie liczących się w oczach świata." (Ks. prof. Józef Swastek, Przedmowa, w M. P. Becker, Victima Caritatis. Żywot naszej Matki Gabrieli Klausa, Wrocław 2003).

W 1911 roku sodaliski zamieszkały w nowo otrzymanym domu – potem domu macierzystym – przy ulicy An der Kreutzkirche 4 (zamieszczone obok zdjęcie ukazuje ten dom).

W czasie oblężenia Wrocławia podczas II Wojny Światowej budynek został całkowicie zniszczony, a siostry zamieszkały w domu przy ulicy Kapitulnej 4, gdzie mieszkają po dzień dzisiejszy. Obecnie (od 2002r.) jest on Domem Generalnym Zgromadzenia.

Dnia 16 listopada 1928r. Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez kard. Adolfa Bertrama, a 3 sierpnia 1937r. przez papieża Piusa XI.

Przed wojną siostry prowadziły Caritas i dom dla mało uzdolnionych dziewcząt. Ponieważ większość sióstr była pochodzenia niemieckiego, zmuszone one były po wojnie opuścić Wrocław i wyjechać do Niemiec. Trzy siostry pojechały do Brazylii by i tam rozpocząć pracę dla najbiedniejszych.

W Polsce siostry pracują jako katechetki, w duszpasterstwie parafialnym oraz podejmują różnorodne prace w duchu potrzeb Kościoła.
W 1991r. rozpoczęły także pracę na Ukrainie.

Doczesne szczątki Matki Założycielki wróciły do Wrocławia 26 sierpnia 2007r. Odtąd zostały umieszczone w małej trumience w kaplicy Domu Generalnego i są otoczone czcią sióstr i grup modlitewnych, spotykających się w naszej kaplicy.