Kontakt

Zgromadzenie Sióstr
Bożego Serca Jezusa

ul. Kapitulna 4
50-328 Wrocław

Konto:
PKO BP
83 1020 5226 0000 6202 0186 6706

 

Odwiedziny

Historia

Sodalicja Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca Jezusa mają wspólną założycielkę. Jest nią Sługa Boża – Gabriela Klausa. Zarówno Sodalicja jak i Zgromadzenie, wyrosło na kanwie zatroskania i gorliwości o los ludzi biednych, chorych, cierpiących, dzieci oraz tych którzy nie liczą się w oczach świata. Gabriela była niestrudzoną i niezwykle utalentowaną działaczką społeczną.
Sodalicja Najświętszego Serca Pana Jezusa otrzymała od swej założycielki mocny fundament, na który składało się jej bogate doświadczenie pracy społecznej w wielu miastach i ośrodkach Niemiec i Europy. W latach 1896-1901 Gabriela pracowała w Salzburgu w Sodalicji św. Piotra Clavera, którą założyła bł. Tetresa Ledóchowska. Następnie w latach 1901-1902 w Monachium w filii Sodalicji św. Piotra Clavera. Potem przebywała i pracowała kolejno w Wiedniu, w Schwyz (Szwajcaria) oraz w Marsylii – w Zgromadzeniu Córek Serca Jezusa.
W roku 1903 powróciła do Wiednia, gdzie podjęła pracę w „Stowarzyszeniu Ochrony Dzieci". Tam właśnie spotkała ks. dr Paula Oppermanna, ojca duchownego Wrocławskiego Seminarium Duchownego i spowiednika Sióstr św. Jadwigi we Wrocławiu. To on zachęcił ją do zamieszkania we Wrocławiu u Sióstr św. Jadwigi oraz do zajęcia się pracą charytatywną. Tak też uczyniła.
W roku 1904, na prośbę ks. Oppermanna, Gabriela opracowała statuty dla niewiast zajmujących się apostolatem ludzi świeckich. W tym też roku rozpoczęła pracę w Konferencji Niewiast przy kościele św. Michała Archanioła we Wrocławiu oraz uczestniczyła w IX Konferencji Związku „Caritas" dla katolickich Niemiec, jaka odbyła się we Wrocławiu. W marcu 1905 roku wyjechała do Berlina, gdzie m.in. podjęła pracę w tamtejszym sekretariacie „Caritas". W tamtym czasie statuty sodalicyjne były już gotowe, a sama Gabriela z pewnością dojrzewała do uczynienia kroku w kierunku powołania do życia – na ich podstawie – nowego stowarzyszenia.
W duchu tychże statutów, 25 marca 1905 roku w Instytucie św. Franciszka Ksawerego w Berlinie, Gabriela wraz z Gertrudą Archleb poświęciła się Najświętszej Marii Pannie, a 17 października tegoż roku, w święto św. Marii Małgorzaty Alacoque, wraz z trzema innymi kandydatkami, złożyła osobisty akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ta właśnie data stanowi początek istnienia Sodalicji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wraz z powstaniem Sodalicji Gabriela założyła przy kościele św. Wojciecha (obecnie pl. Dominikański) sekretariat „Caritasu" – pierwszy we Wrocławiu. Dlatego też jest ona uważana również za założycielkę „Caritas" w naszym mieście.