Kontakt

Zgromadzenie Sióstr
Bożego Serca Jezusa

ul. Kapitulna 4
50-328 Wrocław

Konto:
PKO BP
83 1020 5226 0000 6202 0186 6706

 

Odwiedziny

Duchowość

Duchowość nasza ukształtowana jest na duchowości ignacjańskiej. Wiemy,że Pan powołał nas do życia poświeconego Bogu. Przez życie według Ewangelii pragniemy "całkowicie oddać się Bogu w miłości doskonałej" (por. Encyklika Perfecta Caritatis 11, 1) i być "znakiem" dla świata, w którym żyjemy, czyniąc według słów św. Ignacego Loyoli:

"Wszystko na większą chwałę Bożą"

Tak jak Pan Jezus żył na ziemi, aby Ojciec został poznany, umiłowany i uwielbiony, tak i my jesteśmy posłane, aby z Jezusem wielbić Ojca.

 

Naszym celem na ziemi ma być jedność życia z Chrystusem, jak to niezliczoną ilość razy św. Ignacy:
"Mamy żyć w Panu".
Żyć "w Panu" znaczy szukać i znajdować Boga we wszystkich rzeczach.

(z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa)

 

Naszą duchowość ignacjańską pogłębiamy:

  • Odprawiając coroczne rekolekcje ignacjańskie
  • Uczestnicząc w ćwiczeniach ignacjańskich
  • Poprzez Lictio Divina
  • Poprzez kierownictwo duchowe
  • Starając się o zjednoczenie z Bogiem
  • Konferencje jezuickie
  • Rekolekcje
  • Pracę nad sobą