Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
-3 °C
Weather details

Odwiedziny

Duchowość

Duchowość nasza ukształtowana jest na duchowości ignacjańskiej. Wiemy,że Pan powołał nas do życia poświeconego Bogu. Przez życie według Ewangelii pragniemy "całkowicie oddać się Bogu w miłości doskonałej" (por. Encyklika Perfecta Caritatis 11, 1) i być "znakiem" dla świata, w którym żyjemy, czyniąc według słów św. Ignacego Loyoli:

"Wszystko na większą chwałę Bożą"

Tak jak Pan Jezus żył na ziemi, aby Ojciec został poznany, umiłowany i uwielbiony, tak i my jesteśmy posłane, aby z Jezusem wielbić Ojca.

 

Naszym celem na ziemi ma być jedność życia z Chrystusem, jak to niezliczoną ilość razy św. Ignacy:
"Mamy żyć w Panu".
Żyć "w Panu" znaczy szukać i znajdować Boga we wszystkich rzeczach.

(z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa)

 

Naszą duchowość ignacjańską pogłębiamy:

  • Odprawiając coroczne rekolekcje ignacjańskie
  • Uczestnicząc w ćwiczeniach ignacjańskich
  • Poprzez Lictio Divina
  • Poprzez kierownictwo duchowe
  • Starając się o zjednoczenie z Bogiem
  • Konferencje jezuickie
  • Rekolekcje
  • Pracę nad sobą