Kontakt

Zgromadzenie Sióstr
Bożego Serca Jezusa

ul. Kapitulna 4
50-328 Wrocław

Konto:
PKO BP
83 1020 5226 0000 6202 0186 6706

 

Odwiedziny

Strój

Nasz strój sklada się z czarnego habitu z białym kołnierzykiem oraz czarnego welonu z białą wypustką.
Do stroju sióstr zalicza się też krzyż, który siostry noszą na swych piersiach. Krzyż ten ma symbolizować Miłość Boga, który tak "umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" J3,16

 

Oprócz czarnego oficjalnego i świątecznego habitu, siostry można spotkać w identycznym co do kroju, szarym habicie.