Kontakt

Zgromadzenie Sióstr
Bożego Serca Jezusa

ul. Kapitulna 4
50-328 Wrocław

Konto:
PKO BP
83 1020 5226 0000 6202 0186 6706

 

Odwiedziny

Nowicjat

Nowicjat – to czas, który rozpoczyna prawdziwe życie zakonne poprzez włączenie postulantek do Zgromadzenia przez nałożenie habitu i białego welonu. Ten czas jest szczególnym błogosławieństwem dla Nowicjuszek. Pomaga on dokładniej rozeznać swoje powołanie poprzez poznawanie Konstytucji Sióstr Bożego Serca Jezusa, pełniejsze doświadczenie życia wspólnotowego tak, by nowicjuszki odczytały ducha Zgromadzenia i umiały się z nim identyfikować. Czas nowicjatu, to tez czas wzmożonej modlitwy, formacji ducha poprzez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, a poprzez to nowicjuszki mają poznawać siebie, by móc poprzez pracę nad sobą pełniej zdobywać cnoty ludzkie i chrześcijańskie i dobrze przygotować się do złożenia ślubów zakonnych. Nowicjat trwa 2 lata.